Word lid

 

Elke dag helpen we mensen die dat nodig hebben. Zieken, gewonden, ouderen... Iedereen die dat nodig heeft kan rekenen op de steun van Eurokruis Vlaanderen.

 

Onze organisatie stelt zich tot doel: "het verlenen van medische, paramedische, geneeskundige en (psycho)sociale hulp aan iedereen die dat nodig heeft." Ook organiseren we socioculturele activiteiten voor mensen in een (kans)arme positie in onze samenleving.

 

We hebben als organisatie een brede waaier aan activiteiten, zoals hulpverlening op evenementen, niet dringend ziekenvervoer, het geven van eerstehulpopleidingen, hulpverlening bij rampen en grote ongevallen, sociale activiteiten en internationale samenwerking.

 

Kwetsbare mensen helpen in nood. Dat is wat we doen. Elke dag opnieuw, dichtbij en ver weg. Eurokruis Vlaanderen probeert overal aanwezig te zijn. Dankzij onze toegewijde vrijwilligers helpen we de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

 

Onze hulpverlening gebeurt in volledige onafhankelijkheid, ook financieel. We hebben jouw steun nodig zodat we onze missie kunnen volbrengen, namelijk het helpen van de meest kwetsbaren. Dankzij giften van particulieren en de bedrijfswereld kunnen we helpen waar nodig, en dit op de best mogelijke manier.

 

Elke steun, op welke manier dan ook maakt dus écht een verschil. Daarom vragen we ook jouw steun. Word lid van Eurokruis Vlaanderen!

 

Onze voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden. (lidmaatschap - donaties - legaten). Wij hopen dat je ons op actieve of passieve manier wil steunen. Lid worden is de gemakkelijkste manier om ons te steunen! Momenteel loopt er een actie. Je kan al lid worden van onze organisatie voor slechts 5 euro per jaar in plaats van de gebruikelijke 30 euro lidmaatschap voor een jaar (*). Word nu steunend lid van Eurokruis Vlaanderen!

 

Wanneer je lid bent kan je genieten van extra ledenvoordelen, namelijk:

  • 10 % korting op ziekenvervoer en uitleendienst door Eurokruis Vlaanderen uitgevoerd;
  • 10 % korting op de aankoop van een steunpakket bij onze structurele partner Frapack;
  • 4 x per jaar een gedrukt exemplaar van Verband, ons magazine voor onze leden, vrijwilligers en sympathisanten;
  • aan meer ledenvoordelen wordt momenteel nog gewerkt en zullen binnenkort gelanceerd worden.

 

Hoe kan je lid worden?

Stort 5 euro op rekeningnummer BE39 7390 1976 0719, ten name van Eurokruis Vlaanderen vzw. Vermeld als mededeling bij je betaling je naam en je volledige adres. Na verwerking van je betaling krijg je van ons je lidkaart per post toegestuurd. Zo simpel is het om steunend lid te worden van onze organisatie!

 

(*) Actie verlaagd lidmaatschap geldig van 6 april tot en met 30 juni 2021.